Firma Rušar mosty, s.r.o. navazuje na firmu Ing. Jaromír Rušar, mosty, jež byla založena v roce 1996. Společnost se zabývá projektováním mostních objektů a činnostmi s tím souvisejícími. Projekční i přidružená činnost se týká mostů všech materiálů, skladeb a statických působení. Počet pracovníků tvoří deset stálých zaměstnanců a několik brigádníků z řad studentů. Vysokou úroveň profesionální práce podtrhuje i certifikát systému managementu kvality ČSN EN ISO 9001:2009 pro projektování mostů.
červenec 2012
Vyjádření zákazníka bude brzy doplněno.
Logo bylo vytvořeno při příležitosti změny právní formy podnikání brněnské projektantské kanceláře. Finální podobě loga předcházel rozsáhlý proces návrhů jednotlivých variant. Konečná podoba loga obsahuje 3D znázornění klasické obloukové mostní konstrukce a grafické ztvárnění názvu firmy. Barvy zůstaly zachovány obdobné jako v původním logotypu, změněny byly ale jednotlivé odstíny. Logo působí svěžím a moderním dojmem.

O nás

Vytváříme unikátní díla, nekopírujeme, máme velký smysl pro detail, odvádíme poctivou práci, jdeme vlastní cestou. Neznamená to ale, že ignorujeme vývoj a nové technologie. Učíme se, zlepšujeme se, vyvíjíme se. Pracujeme koncepčně, dlouhodobě, lidem nasloucháme, s klienty jsme v neustálém osobním kontaktu. Nelžeme, nepodvádíme, nesnažíme se někoho převést. Jdeme do toho s myšlenkou "VÁŠ ÚSPĚCH = NÁŠ ÚSPĚCH". Tato práce nás baví, je to vášeň, v některých ohledech i posedlost (pro škarohlídy "deformace").
I pro
nové klienty
nabízíme
vytvoření NÁVRHU
zdarma!